Merkezi Sunucu Yazılımı


SİSTEMİN AMACI

AMR (Automatic Meter Reading) Sistemi; sahada bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz vb. sayaçlarının endeks bilgileri belirlenen yöntem ile toplanarak, merkezdeki yazılım ile işlenmesi ve işlenen verilerin faturalama sistemine aktarılmasını sağlamaktadır.


Kendisine bağlı sayaçlardan periyodik ya da anlık talebe göre bağlantı kurarak AMR Kontrol Merkezi? ne bilgi göndererek verilerin toplanmasını sağlamaktadır

-          Operatör ile uyumlu olacaktır. Belli bir GSM operatöründen bağımsız olarak çalışmaktadır

-          Bölgelere göre ve zaman dilimlerine göre gruplara ayrılıp data aktarımını sağlayacak özellikte hazırlanmıştır.

-          2G/3G/4G paket veri transfer hızı ile uyumlu çalışacaktır.

-          Veri güvenliği (DES, AES128) standartları ile sağlanacaktır.

  • Yazılım sahadaki sayaçlarla haberleşecek ve alacağı verileri fatura, rapor, icmal oluşturulması için saklamaktadır.
  • Yazılım sayaçları belirlenen okuma aralığında otomatik olarak uzaktan okumaktadır. Bu şekilde sayaç markası ve modeli ne olursa olsun sayaçların tüketim verileri merkezi yazılım üzerinde ayrı bir çalışmaya gerek kalmadan tutulabilecek yapıda ve istenildiğinde geçmişe yönelik raporlar alınabilecek yapıdadır
  • Sistem aynı anda eş zamanlı olarak birçok sayaçtan veri alabilecek şekilde çalışmaktadır. Sayaçların teker teker okunduğu bir yapı, okuma süresini çok uzatacağı için tercih edilmemektedir
  • Sistem okuma ile ilgili raporlar oluşturup problemli olan noktalar hakkında son okuma zamanı ve tüketim değeri gibi bilgileri alarak raporlar oluşturmaktadır.
  • Yazılım tamamıyla yerli üretim olduğu için, istenilen özelliklere uygun olarak uyarlanabilecek yapıdadır. 
TOP Published at 06.08.2021 00:12:16, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms